Inwoners denken mee over omgeving

Binnenkort krijgt iedere inwoner van beide kernen een software-pakket in de brievenbus met daarop zo'n 350 vragen over hun woonplaats.
De enquête is een onderdeel van het Project Dorpsblik, een één-jarig experiment van het Zeeuws Instituut voor Zorg, Welzijn en Cultuur Scoop. Het moet gemeenten inzicht geven in wat mensen belangrijk vinden in hun woonomgeving.