Overtredingen bij milieucontrole

Op de Philipsdam en de Oesterdam werden vijftig vrachtwagens aan zo'n controle onderworpen.
Vanaf dinsdag worden in het hele land dergelijke milieucontroles gehouden, op initiatief van de inspectie van het ministerie van VROM. Bij vrachtwagens, schepen, spoorwagons, containers en opslagplaatsen in havens wordt gekeken of de milieuregels worden nageleefd.