Zeeuwse huwelijksakten in computer

Daardoor is het zoeken naar stamboomgegegevens van Zeeuwse voorouders veel eenvoudiger geworden.
Het heeft vijf jaar geduurd om de 165.000 aktes van de Burgerlijke Stand in te voeren. De digitale gegevens zijn opvraagbaar in de studiezaal van het Zeeuws Archief in Middelburg en via www.zeeuwsarchief.nl.