Verbod op productie vlamvertrager

De Zeeuwse Milieufederatie en Greenpeace hadden de Raad van State gevraagd een vergunning die door de provincie was verleend, in te trekken.
De productie van de vlamvertrager ligt al sinds augustus stil, nadat minister Pronk van Milieu het maken van de vertrager voorlopig verbood. Pronk wil eerst een onderzoek naar de gevolgen voor mens en milieu.