Start herstel hoofdriool Vlissingen

Door het instorten van de hoofdafvoer van afvalwater voor alle Vlissingse wijken ten zuiden van de Sloeweg, is het fietspad ter plekke al sinds eind januari onbruikbaar.
In verband met de reparatie van het gat van 1 meter doorsnee, is de afvoer van het afvalwater door een nabij rioolgemaal voor 24 uur stilgelegd. Het herstelwerk gebeurt ondergronds en duurt zeker tot volgende week.
terug naar inhoud .