"Borssele steeds meer in isolement"

De Bernhardweg naar het dorp toe is al maanden afgesloten wegens de aanleg van de Westerscheldetunnel.
Vrijdag gaat ook de tweede verbinding, de weg dwars door 's Heerenhoek, dicht. De dorpsraad Borssele is gepikeerd omdat wegbeheerders, zoals waterschap, havenschap, gemeente en provincie de werkzaamheden niet op elkaar afstemmen en de inwoners niet informeren.