Onderzoek detailhandel Z-Vlaanderen

Een adviesbureau zal de winkelgebieden in kaart brengen.
Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de invloed van de Westerscheldetunnel en de invoering van de euro. Het onderzoek zal als uitgangspunt gelden voor het detailhandel-beleid in de nieuwe gemeenten in Zeeuws- Vlaanderen.
Het onderzoek moet begin 2003 klaar zijn.