Westerschelde krijgt twee kribben

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Kust en Zee blijkt, dat als er niets wordt ondernomen, er op lange termijn weinig over zal blijven van de natuurmonumenten.
De aanwezigheid van de dammen is gunstig voor de vissen en vogels in het gebied. De werkzaamheden zullen in het najaar beginnen.