Restauratie kerk Kapelle op helft

In september 2000 is begonnen met de restauratie van de kerk en de toren.
De werkzaamheden zijn nu ongeveer op de helft. De totale kosten van de restauratie zijn 2,5 miljoen euro.
1,5 miljoen wordt door het Rijk betaald.