Miljoen euro voor M'burgs hospice

Dat gebeurt met een miljoen euro uit de nalatenschap van mevrouw De Casembroot, de weduwe van de vroegere commissaris van de Koningin.
Zij heeft haar erfenis nagelaten aan de Johanniter Orde, een protestants adelijke orde, met de uitdrukkelijke wens dat die erfenis ten goede zou komen aan een voorziening op Walcheren.