Gevolgen val kabinet voor Zeeland

Het Tweede Kamerlid Buijs uit Goes verwacht dat de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde in Vlissingen zullen blijven, omdat minister Borst het nu niet kan maken om te besluiten over een concentratie in de ziekenhuiszorg.
Volgens provinciebestuurder Van Zwieten geeft de val van het kabinet onzekerheid over de gevolgen van de vijfde nota Ruimtelijke Ordening voor Zeeland.