Nieuw leefgebied rugstreeppad

In de buurt van de Vrijheidslaan gaat de Stichting Landschapsbeheer Zeeland waterputjes graven en de grond loswoelen, zodat de pad zich thuisvoelt.
Het beestje heeft een biotoop aan de Scheldedijk, maar moet verhuizen omdat het door bouwwerkzaamheden in de verdrukking raakte. Dinsdag begint de stichting met het nieuwe leefgebied.