Provincie kiest: strand Kaloot weg

Het strandje de Kaloot bij de kerncentrale van Borsele zal daardoor verdwijnen.
Tegen het verdwijnen van de Kaloot, waar veel fossielen liggen, is veelvuldig geprotesteerd. De provincie legt de protesten naast zich neer, omdat de gekozen variant meer werkgelegenheid oplevert.