Grote zorg over situatie op Ambon

Moslimfundamentalisten hebben daar de afgelopen dagen christenen gedood en huizen in brand gestoken.
Het vredesakkoord van twee maanden geleden is op losse schroeven komen te staan. De moslims sloegen toe, toen de christenen afgelopen donderdag herdachten dat vijftig jaar geleden de Republiek der Vrije Molukken werd uitgeroepen.