Visverbod Grevelingen opgeheven

Zo'n twee weken geleden ging het Grevelingenmeer dicht voor de schelpdiervisserij, omdat er giftige algen in de schelpen waren aangetroffen.
Ook de Waddenzee, de Eems en delen van de Noordzee werden toen afgesloten. Die laatste drie gebieden werden vorige week weer vrijgegeven.
De resultaten van nieuwe monsters hebben ertoe geleid dat de sluiting van het Grevelingenmeer nu ook is opgeheven.