Mogelijk toch verbod Oliegeultje

Staatssecretaris Faber laat een nieuw onderzoek doen naar de gevolgen van de recreatievaart op de zeehonden daar.
Onlangs wees de Raad van State een verbod op pleziervaart in het Oliegeultje af, omdat het verzoek niet voldoende onderbouwd was. Zodra Faber de uitkomsten van het nieuwe onderzoek heeft, besluit ze of ze de Raad van State opnieuw vraagt de recreatievaart te verbieden.