Krakers Dow in Terneuzen stilgelegd

Door een storing in de Elsta warmtekrachtcentrale kon er niet genoeg stoom worden geleverd voor de fabrieken.
Door het stilleggen van de kraakinstallaties moest DOW overtollige gassen affakkelen. De storing bij Elsta is inmiddels verholpen.
Deze week worden de twee krakers weer opgestart. Ook tijdens de opstart zal er gefakkeld moeten worden.