Nieuwe machine voor spoelen mossels

Met de vinding van het constructiebedrijf Van Dijke kunnen onder meer stenen uit de mosselen worden verwijderd, zonder dat de mosselkwaliteit wordt aangetast.
Mosselbedrijven in Yerseke en een Duits mosselverwerkingsbedrijf gebruiken de spoelmachine al. De verplaatsbare machine is ook bruikbaar in de landbouw, om knollen en bollen die van het land komen te schonen.