Vlootschouw voor kust Vlissingen

De varende optocht voor de Boulevard werd gegeven ter gelegenheid van het afscheid van voorzitter Nauta van het Loodswezen.
In de vlootschouw van negen vaartuigen deden onder meer sleepboten mee, een boot van de meetdienst van het Rijk, een reddingsboot en schepen van het Loodswezen zelf.