Waarschijnlijk 3 Zeeuwen in Kamer

Nu zijn dat er 5. Volgens de voorlopige uitslagen blijven Siem Buis (CDA) uit Goes, Leen van Dijke (ChristenUnie) uit Middelburg en Jan te Veldhuis (VVD) uit Middelburg.
In de definitieve verkiezingsuitslag, waarin ook de uitgebrachte voorkeursstemmen zijn verwerkt, kan dit nog veranderen.