Opleiding voor fruitteelt bedreigd

Doordat het slecht gaat in die sector dreigt de opleiding te verdwijnen, simpelweg door een gebrek aan nieuwe studenten.
Toch stelt de schooldirectie alles in het werk om het komend schooljaar met een nieuwe fruitteeltopleiding van start te gaan. Maar volgens directeur Roose wordt dat niet eenvoudig.