Dreigend tekort aan apothekers

Volgens de belangenorganisatie van apothekers wordt dit veroorzaakt door afnemende belangstelling voor de opleiding farmacie.
In Middelburg staan al lange tijd twee vacatures open. In Zeeuws-Vlaanderen zijn nog geen opvolgers gevonden voor apothekers die binnenkort stoppen.
De belangenorganisatie wil meer mensen enthousiast maken voor het vak.