Weinig animo voor adoptie akkerrand

Daarom gaan de organisatoren van het project Zonnestraal mensen en bedrijven via brieven vragen mee te doen.
In de akkerranden worden wilde bloemen gezaaid. Bijna een jaar geleden opende Zonnestraal een website.
Samen met het lokale bedrijfsleven wordt de komende dagen de nieuwe campagne begonnen.