Veel klachten over huisartsenposten

Volgens patiëntenvereniging Het Klaverblad is de invoering van huisartsenposten te snel gebeurd, waardoor zaken niet goed georganiseerd zijn en ontbreekt het patiënten aan informatie.
Op Tholen en in Zeeuws-Vlaanderen nu al buiten kantoortijd aangewezen op zo'n post. In de nieuwste post, in Terneuzen, wordt al geprobeerd om problemen te voorkomen, onder meer door een goede opleiding van de telefonistes.