Geen verhoging waterschapstarieven

Donderdag stemde een meerderheid van de algemene vergadering tegen het voorstel om de categorieën ingezetenen en ongebouwd tot 30 procent zwaarder te belasten.
Het dagelijks bestuur wilde met deze stijging de extra loonkosten en de stijgende kosten om het werk naar behoren uit te voeren betalen. Een meerderheid van de algemene vergadering vond dit niet acceptabel.