Provincie legt Cerestar dwangsom op

Zo niet dan moet het bedrijf een boete betalen van 5.000 euro per overtreding met een maximum van 45.000 euro.
Dat heeft het provinciebestuur besloten. De provincie had na klachten van omwonenden controlemetingen gehouden.Deze metingen wezen uit, dat de klachten terecht waren.