Pachters verliezen zetel waterschap

Een meerderheid van Provinciale Staten is voor het voorstel van het dagelijks bestuur van Waterschap Zeeuws-Vlaanderen om die zetels te schrappen.
Voor een plaats in het waterschaps- bestuur moeten de pachters een bepaald percentage bijdragen in de begroting van het waterschap. Dat wordt net niet gehaald.