Onvoldoendes voor opleidingen ROC

Dat heeft de Onderwijsinspectie geconstateerd.
Het gaat om de opleidingen Administratief Medewerker, Middenkaderfunctionaris Reizen en Helpende Welzijn. Ook drie criteria die belangrijk zijn bij een opleiding zijn onvoldoende.
Volgens de Onderwijsinspectie zorgt het ROC over het algemeen wel voldoende voor de kwaliteit van het onderwijs.