Sluiskil denkt na over leefbaarheid

Dit is een experiment om de leefbaarheid te vergroten.
Het is de bedoeling dat de inwoners elkaar gaan interviewen over zaken als hondenpoep, verpaupering en jeugdvoorzieningen. Sluiskil is één van de vijf dorpen in Nederland waar dit experiment wordt gehouden.
Het idee komt uit Engeland, waar al drieduizend dorpen aan de dorpsblik-methode hebben meegedaan.