Goede score voor twee Zeeuwse RIO's

Op initiatief van patiëntenorganisatie Het Klaverblad hebben de twee RIO's meegedaan aan dit landelijke proefproject.
Doel was om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Een RIO bekijkt wie in aanmerking komt voor een plek in een verpleeghuis en wie voor de thuiszorg.