Imam Haselhoef weg bij Parnassia

Het besluit om uit elkaar te gaan, volgt op uitspraken die de imam eind april deed op tv.
Hij zei toen begrip te hebben voor pro-Palestijnse demonstranten die spandoeken met hakenkruisen droegen. Haselhoef raakte eerder in opspraak, toen hij de doodstraf voor homoseksuelen onder voorwaarden aanvaardbaar noemde.