Geen windmolenpark in Axelse polder

Het dagelijks gemeentebestuur heeft de plannen die er lagen voor elf 100 meter hoge windturbines afgeblazen.
Volgens burgemeester Mulder is er regionaal en landschappelijk te weinig geregeld in verband met grote windmolenparken. De initiatiefnemers van het windmolenpark, de ontwikkelingsmaatschappij WEOM en Zeeuwind, reageren teleurgesteld op het afhaken van de gemeente Axel.