Reddingsplan school Ellewoutsdijk

Als dat niet lukt, is de kans groot dat De Linden dicht moet, omdat de school dan te weinig leerlingen heeft.
Al jaren wordt De Linden in het voortbestaan bedreigd. De ouders en leraren willen daarom met een busje leerlingen uit andere plaatsen halen.
De gemeente Borsele vindt het een leuk idee, maar betwijfelt of het plan levensvatbaar is.