Project Triniteit Terneuzen gestart

Door de herstructurering moet de verpauperde wijk weer nieuw elan krijgen.
Zo wordt de komende tijd onder meer het groen flink aangepakt en komen er nieuwe luxe appartementen. Het ontwikkelen van de plannen heeft vijf jaar geduurd.
Overigens zal pas in september worden begonnen met de bouw van de appartementen.