Boeren zoeken extra inkomsten

Dat blijkt uit een enquête onder 105 boeren uit de gemeente Terneuzen, die is opgenomen in de zogenaamde Landbouwvisie van de ZLTO.
De boeren denken vooral meer inkomsten te halen uit de bloembollenteelt en uit meer activiteiten rondom de boerderij, zoals campings. Daarvoor zouden dan de bestemmingsplannen van de gemeente moeten worden aangepast.