Provincie stimuleert windenergie

Dat staat in een plan voor windenergie van het dagelijks provinciebestuur.
Volgens de provincie wordt in de gemeenten te weinig megawatt aan windenergie opgewekt. Er moet 250 megawatt aan windmolens zijn 2010, maar tot nu toe is er nog maar 50 megawatt gehaald.
Als er in 2005 niet meer gepresteerd is, gaat de provincie optreden om voldoende windmolens geplaatst te krijgen.