Scholen Terneuzen willen veiligheid

De scholen werken momenteel aan een plan waarin naast docenten en leerlingen ook politie en wijkbewoners mee mogen denken over de veiligheid, zowel binnen als buiten de school.
Binnenkort zullen de buurtbewoners van de plannen op de hoogte worden gesteld. Veel leerlingen van het ROC zeggen zich niet onveilig te voelen.