Bezwaren tegen windmolens bij kust

Volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn de risico's voor de scheepvaart onvoldoende onderzocht.
Ook bederven windmolens het uitzicht en zou het energiepark ecologisch niet verantwoord zijn. De Belgische minister Aelvoet gaf toestemming voor het project, maar Nederland wil een windmolenpark verder in zee.