Uitbreiding Britannia dichterbij

De Raad van State heeft bepaald dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
Hotel Britannia wil nieuwbouw realiseren tot een hoogte van maximaal 52 meter. Een aantal omwonenden van het pand had daar bezwaar tegen gemaakt.
Ze vinden de uitbreiding niet passend in de omgeving en vrezen voor verlies van uitzicht en windhinder.