Zorgen over middelgrote gemeenten

Dat schrijft het Platform aan formateur Balkenende en aan de Tweede Kamer.
Het Platform is bezorgd, omdat in het regeerakkoord weinig concreets staat over geld voor stedelijke problematiek in middelgrote gemeenten. Als dat geld er ook niet komt, kan dat leiden tot vermindering van de leefbaarheid.