Project logeren bij boer afgeblazen

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO heeft zich er uit teruggetrokken.
Het was de bedoeling dat boeren een deel van hun bedrijf zouden omvormen tot luxe hotelkamers. Maar de boeren zien op tegen de hoge investeringen.
Het Bureau voor Toerisme Zeeland en de horeca beraden zich nog op een voortzetting van het project.