Stationsweg Hulst weer toegankelijk

Wegens wegwerkzaamheden is de weg sinds april afgesloten geweest.
De Stationsweg, één van de drie toegangswegen van Hulst, is helemaal vernieuwd, zowel boven als onder de grond. Het verkeer heeft veel hinder ondervonden van de werkzaamheden.
Wethouder Kaijser verwijderde de wegversperringen, zodat het verkeer er weer langs kan.