Meer zwemwaterinfo op provinciesite

Op de site van de provincie staat waar het zwemwater wordt gecontroleerd, wat de temperatuur is en of er veilig kan worden gezwommen.
Ook is informatie te vinden over botulisme, blauwalgen en de ziekte van Weil. De provincie wil ook dat badgasten zelf informatie doorgeven over gevaarlijke of onhygiënische situaties.