Gehandicaptenstichting opent site

Het adres van de site is www.swwg.nl of www.gehandicaptensluis.nl.
Op de internetpagina is veel informatie te vinden voor mensen met een functiebeperking. Onder andere over collectief vervoer, de toegankelijkheid van duinovergangen, de strandrolstoel de Jutter en over de toegankelijkheid van vakantiewoningen en hotels.