"Meeste zang- en weidevogels weg"

Volgens De Kind is in vijftig jaar tijd 99 procent van het aantal zang- en weidevogels in Oost-Zeeuws- Vlaanderen verdwenen.
Dat zou komen doordat de jonge vogels en de broedsels opgevreten worden door kraaien en eksters. De Samenwerkings- organisatie Vogelonderzoek Nederland gaat nu onderzoeken of er iets aan gedaan kan worden.