VVD Middelburg wil museumhaven

De VVD wil dat antieke schepen bewaard blijven, en vindt dat de gemeente zich moet inzetten voor behoud van het varend erfgoed.
De VVD heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W. Aanleiding voor de vragen is de eis van de gemeente dat de historische klipper Leonard haar ligplaats aan het Kleverkerks Jaagpad moet verlaten. De VVD is het daar niet mee eens.