Vissers zijn bezorgd over toekomst

Als het Europese visserijbeleid wordt voortgezet, komt de vloot vanzelf aan de kant te liggen, beweren de vissers.
Dat beeld wordt versterkt nu het Rijkinstituut voor Visserijonderzoek, RIVO, heeft toegegeven dat maatregelen om de kabeljauwstand in de Noordzee weer op peil te brengen niets hebben uitgehaald. Vissers mochten een tijd niet op kabeljauw vissen, en dat heeft ze veel geld gekost.