Aanpassing oevers bij Oud-Vossemeer

Het waterschap Zeeuwse Eilanden krijgt daarvoor subsidie uit een Europees landbouwfonds.
Door de taluds van de oevers vlakker te maken verloopt de overgang van land naar water geleidelijker. Daardoor kunnen vogels en andere kleine waterdieren zich makkelijker nestelen.
De oevers vergen minder onderhoud en zorgen voor betere doorstroming en minder overlast van overtollig water.