Boeren maken haast met graanoogst

De oogst valt dankzij het mooie voorjaar een weekje vroeger dan normaal.
Bij het oogsten van het graan is haast geboden, omdat regen wordt verwacht. De opbrengst lijkt goed te zijn.
De opbrengst van suikerbieten valt dit jaar zeker tien procent hoger uit dan gemiddeld. Dat verwacht het Instituut voor Rationele Suikerproductie, die periodiek onderzoek doet naar de groei van dat gewas.