Bijstandsgerechtigden gaan sporten

De sociale diensten in deze twee gemeenten bieden hen die mogelijkheid, omdat mensen in de bijstand op die manier meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld krijgen.
Het project wordt betaald door het rijk. De eerste groep van vijftien bijstandsgerechtigden begint eind augustus met sporten.